Medlemskonference i marts

Laerere 5 570251
Medlemskonferencer i marts 2022 - ganske gratis og med fuld forplejning på et Signatur Hotel. Tag op til seks af dine kollegaer med på en dejlig weekend fra lørdag formiddag til frokost søndag. Fristen for ansøgning om deltagelse er d. 19. december.

Vi har igen fat i nogle fantastiske oplægsholdere i Rasmus Meyer (forstander på Krogerup Højskole) eller Anders Fogh Jensen(filosof), Janne Hedegaard Hansen (centerchef for Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge) og Lene Tanggaard (leder af Designskolen i Kolding). Alle store kapaciteter på hver deres område, som vil føre os igennem ”Dannelse, Inklusion og Professionel dømmekraft”.

Tilmeldlng og info via linket her.

Emner

Målgruppe