Kreds 051

Kredsstyrelsen

Plakat Kredstyrelse
I Odsherreds Lærerkreds består kredsstyrelsen af 5 medlemmer, som alle er valgte, men også er sagsbehandlere.
Nyhedsbrev

Læs det nyeste nyhedsbrev og de gamle

2016 10 06